Opdrachtgever: Waterschap Vechtstromen

Samen leven met Water

Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding controleert en regelt. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Samen creëren wij een aantrekkelijke leefomgeving, door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. Wij vinden samenwerken erg belangrijk. Samen met alle belanghebbenden werken we aan waterbeheer in de breedste zin van het woord. Dat doen we met gemeenten of provincies, met landbouw- of natuurorganisaties, met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en natuurlijk ook met u als inwoner van het werkgebied. Zo verbinden en realiseren we samen doelen op het gebied van waterbeheer, landbouw, natuur, economie, leefomgeving en recreatie. Verbindend samenwerken dát is het idee.

Brightwave helpt daarbij door de inzet van professionals op de volgende vakgebieden.

  • Migration engineers
  • System engineers
Bezoek de website
Samenwerken. U de vraag, wij het antwoord