Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Brightwave helpt daarbij door de inzet van professionals op de volgende vakgebieden.

  • Support engineers
Bezoek de website
Samenwerken. U de vraag, wij het antwoord