Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Recht raakt mensen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen.

Brightwave helpt daarbij door de inzet van professionals op de volgende vakgebieden.

  • Network engineers
  • Network Architects
  • Support engineers
Bezoek de website
Samenwerken. U de vraag, wij het antwoord